Ripari

Monien vaiheiden jälkeen Herttoniemen seurakunta on päätynyt siihen tulokseen, että rippikoulut pidetään 1.6. lähtien normaalisti muutamin lisäjärjestelyin.

Päivärippikoulumuotoinen kevätripari jatkaa opetustaan 1.6. lähtien, josta kevätrippikoululaisten koteja tiedotetaan erikseen. Leirimuotoiset riparit pidetään niille sovittuina ajankohtina ja niissä kohteissa mihin ne alun perin oltiin suunniteltu. Samoin konfirmaatiot järjestetään sovittuina ajankohtina muutamin lisäehdoin. Tarjoamme rippikoululaisille myös mahdollisuuden korvata leirimuotoinen ripari päivärippikouluna, joka järjestetään kesän aikana erikseen sovittavana ajankohtana Myllypuron kirkolla. Tämän lisäksi tarjoamme mahdollisuuden erilliselle leiririparille syysloman aikana Lohirannan leirikeskuksessa.

Tässä muutamia näkökohtia liittyen koronavirusepidemian aikaiseen turvalliseen leiriin:
1. Haluamme taata nuorelle turvallisen rippikoulukokemuksen. Tämä edellyttää sitä, ettei rippikoulun leirijaksolle tulla sairaana. Leirijaksolle osallistuvalta edellytetään muutaman päivän oireetonta jaksoa ennen leirijaksoa.
2. Mikäli nuori kuuluu riskiryhmään tai kotona on joku riskiryhmään kuuluva, tulisi vanhempien huolehtia siitä, että nuoren rippikoulutilannetta arvioidaan tarvittaessa lääkärin toimesta voiko nuori osallistua rippikoululeirille.
3. Pyrimme välttämään tarpeettomia fyysisiä kontakteja rippikoululeirillä. Mietimme huolella isompien yhteistilanteiden järjestämistä turvaväleillä. Muiden kuin rippikoulun nuorten ja rippikoulun ohjaajien, sekä leirin henkilökunnan oleskelua rippikoululeirillä on kielletty. Näin ollen erillisiä vierailupäiviä ei voi järjestää. Rippikoululeirillä on kuitenkin huomioitava se, että nuori saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman hyvin. Huolehdimme siitä, että erilaiset yhteiset opetustuokiot pyritään järjestämään pienryhmissä. Ruokailut järjestetään ohjatusti ja porrastetusti niin, että ruoalle on oma jakelija. Majoittumiset toteutetaan kahden hengen huoneissa.
4. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja. Huolehdimme säännöllisestä käsienpesusta ja käsihuuhteen käytöstä aikuisen valvonnassa. Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suositellaan käytettäväksi kertakäyttöisiä nenäliinoja. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.
5. Siivouksen laatuun kiinnitetään leirin aikana erityistä huomiota. Leirin henkilökunta huolehtii leiripäivän aikana siitä, että erilaiset kosketuspinnat pyyhitään useaan kertaan. Yhteiskäyttöisiä työvälineitä pyritään välttämään, mutta mikäli niitä joudutaan käyttämään, ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä. Omat tavarat pidetään järjestyksessä eikä niitä tuoda yhteisiin tiloihin. Kuitenkin omia muistiinpanovälineitä suositellaan käytettäväksi niin, että muut eivät koske niihin.

On myös huomioitava se seikka, että vaikka pyrimme huomioimaan edellä kuvattuja seikkoja, emme voi taata tartuntariskitöntä leiriä.